grafika, logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Rzeczpospolita Polska, logo Warmia i Mazury - Zdrowe życie czysty zysk, flaga Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny ATUT Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości - Nowe umiejętności to większe możliwości 2!

Regulamin projektu

  2019-06-03    1966
Aneks do REGULAMINU PROJEKTU obowiązujący na okres trwającej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Ważny do odwołania! 

ANEKS Z DNIA 10.04.2020 r. - POBIERZ aktualizacja
 ANEKS Z DNIA 10.04.2020 r. - POBIERZ

WYBÓR FORMY SZKOLENIA:
* ZGODA NA SZKOLENIE STACJONARNE:
=> POBIERZ wersja WORD
lub
=> POBIERZ wersja PDF

* ZGODA NA SZKOLENIA ZDALNE (ON-LINE):
=> POBIERZ wersja WORD
lub
=> POBIERZ wersja PDF


Poniżej zamieszczamy Regulamin projektu "Nowe umiejętności to większe możliwości 2!":

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 09.05.2022 - POBIERZ

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 03.01.2022 - POBIERZ NIEAKTUALNY

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 18.01.2021 - POBIERZ NIEAKTUALNY

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 10.08.2020- POBIERZ NIEAKTUALNY

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 10.02.2020 - POBIERZ NIEAKTUALNY

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 13.01.2020 - POBIERZ NIEAKTUALNY

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 10.06.2019 - POBIERZ NIEAKTUALNYZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PROJEKTU:

* Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami:

AKTUALNY - wersja nr 5 z dnia 03.01.2022:
POBIERZ -> wersja WORD
POBIERZ -> wersja ODT
POBIERZ -> wersja PDF

NIEAKTUALNY wersja nr 4 z dnia 10.08.2020
POBIERZ - wersja WORD
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF

NIEAKTUALNY wersja nr 3 z dn. 11.02.2020
POBIERZ
- wersja WORD
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF

NIEAKTUALNY wersja nr 1 z dn. 05.11.19
POBIERZ
- wersja WORD z dn. 10.06.19
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF

NIEAKTUALNY wersja nr 1 z dn. 10.06.19
POBIERZ
- wersja WORD z dn. 10.06.19
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF

 * Załącznik nr 2. Wzór umowy kształcenia:

AKTUALNY - wersja nr 4 z dnia 03.01.2022 -> POBIERZ

Załącznik nr 2. Wzór umowy kształcenia - POBIERZ NIEAKTUALNE

Załącznik nr 2. Wzór umowy kształcenia - POBIERZ NIEAKTUALNE

Załącznik nr 2. Wzór umowy kształcenia - POBIERZ NIEAKTUALNE

Załącznik nr 2. Wzór umowy kształcenia - POBIERZ NIEAKTUALNE Z DNIA 10.06.2019

* Załącznik nr 3. Deklaracja Uczestnika Projektu:

AKTUALNA - wersja nr 2 z dnia 05.11.2019 -> POBIERZ

Załącznik nr 3. Deklaracja Uczestnika Projektu - POBIERZ NIEAKTUALNY wersja nr 1 z dn. 10.06.19

* Załącznik nr 4. Oświadczenie podmiotu dokonującego wpłaty wkładu własnego:
POBIERZ - wersja WORD
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF

* Załącznik nr 5. Oświadczenie Uczestnika Projektu dokonującego wpłaty wkładu własnego:
POBIERZ - wersja WORD
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF

 * Załącznik nr 6. Wniosek o zapłatę za szkolenie/kurs:

AKTUALNY - wersja nr 4 z dnia 03.01.2022:

POBIERZ - wersja WORD
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF

NIEAKTUALNY WERSJA NR 3 z dn. 10.08.2020
POBIERZ - wersja WORD
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF

NIEAKTUALNY wersja nr 2 z dn. 27.11.19
POBIERZ - wersja WORD
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF

NIEAKTUALNY wersja nr 1 z dn. 10.06.19
POBIERZ - wersja WORD
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF

* Załącznik nr 7. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu:
POBIERZ - wersja WORD
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF

* Załącznik nr 8. Oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego:
POBIERZ - wersja WORD
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF

* Załącznik nr 9. Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w PI 10(iii) -> POBIERZ

* Załącznik nr 10. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego -> POBIERZ
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
+48 604 458 176
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku