grafika, logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Rzeczpospolita Polska, logo Warmia i Mazury - Zdrowe życie czysty zysk, flaga Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny ATUT Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości - Nowe umiejętności to większe możliwości 2!

Regulamin projektu

  2019-06-03    1348
Aneks do REGULAMINU PROJEKTU obowiązujący na okres trwającej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Ważny do odwołania! 

ANEKS Z DNIA 10.04.2020 r. - POBIERZ aktualizacja
 ANEKS Z DNIA 10.04.2020 r. - POBIERZ

WYBÓR FORMY SZKOLENIA:
ZGODA NA SZKOLENIE STACJONARNE:
=> POBIERZ wersja WORD
lub
=> POBIERZ wersja PDF

ZGODA NA SZKOLENIA ZDALNE (ON-LINE):
=> POBIERZ wersja WORD
lub
=> POBIERZ wersja PDFPoniżej zamieszczamy Regulamin projektu "Nowe Umiejętności to większe możliwości 2!"


REGULAMIN PROJEKTU z dnia 18.01.2021 - POBIERZ
REGULAMIN PROJEKTU z dnia 10.08.2020- POBIERZ NIEAKTUALNY

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 10.02.2020
- POBIERZ NIEAKTUALNY
REGULAMIN PROJEKTU z dnia 13.01.2020 - POBIERZ NIEAKTUALNY
REGULAMIN PROJEKTU z dnia 10.06.2019
-
POBIERZ NIEAKTUALNYZałaczniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami -

 

AKTUALNY wersja nr 4
POBIERZ - wersja WORD
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF


NIEAKTUALNY wersja nr 3 z dn. 11.02.2020
POBIERZ
- wersja WORD
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF

NIEAKTUALNY wersja nr 1 z dn. 05.11.19
POBIERZ
- wersja WORD z dn. 10.06.19
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF
NIEAKTUALNY wersja nr 1 z dn. 10.06.19

POBIERZ
- wersja WORD z dn. 10.06.19
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF

Załącznik nr 2. Wzór umowy kształcenia - POBIERZ

 Załącznik nr 2. Wzór umowy kształcenia - POBIERZ NIEAKTUALNE
Załącznik nr 2. Wzór umowy kształcenia
- POBIERZ NIEAKTUALNE
Załącznik nr 2. Wzór umowy kształcenia
- POBIERZ NIEAKTUALNE Z DNIA 10.06.2019


Załącznik nr 3. Deklaracja Uczestnika Projektu - POBIERZ

Załącznik nr 3. Deklaracja Uczestnika Projektu - POBIERZ NIEAKTUALNY wersja nr 1 z dn. 10.06.19

Załącznik nr 4. Oświadczenie podmiotu dokonującego wpłaty wkładu własnego -
POBIERZ - wersja WORD
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF

Załącznik nr 5. Oświadczenie Uczestnika Projektu dokonującego wpłaty wkładu własnego -
POBIERZ - wersja WORD
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF

AKTUALNY wersja nr 3
Załącznik nr 6. Wniosek o zapłatę za szkolenie/kurs -

POBIERZ - wersja WORD
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF

NIEAKTUALNY wersja nr 2 z dn. 27.11.19
POBIERZ - wersja WORD
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF

NIEAKTUALNY wersja nr 1 z dn. 10.06.19
POBIERZ - wersja WORD
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF

Załącznik nr 7. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu -
POBIERZ - wersja WORD
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF

Załącznik nr 8. Oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego -
POBIERZ - wersja WORD
POBIERZ - wersja ODT
POBIERZ - wersja PDF

Załącznik nr 9. Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w PI 10(iii) - POBIERZ

Załącznik nr 10. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - POBIERZ
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
+48 89 646 79 57
+48 604 458 176
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku